Akcjonariusz i komunikacja z akcjonariuszami Radia Łódź

Akcjonariusz

Założycielem spółki pod firmą: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Łodzi „Radio Łódź” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi jest Skarb Państwa.

Kapitał zakładowy wynosi 942.300 zł; kapitał zakładowy dzieli się na 9.423 akcje imienne o wartości nominalnej 100 zł każda.

Wszystkie akcje zostały objęte przez Skarb Państwa. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, z dnia 23 marca 2020 r., w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 513), prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informacja o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Do prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki pod firmą: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Łodzi Radio Łódź Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi został wybrany następujący podmiot: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA – Biuro Maklerskie Pekao z siedzibą w Warszawie.

Wybór podmiotu, o którym mowa wyżej, został dokonany uchwałą nr 1, w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Łodzi Radio Łódź Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, w dniu 6 lipca 2020 roku.

Pomiędzy spółką pod firmą: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Biurem Maklerskim Pekao z siedzibą w Warszawie a spółką pod firmą: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Łodzi „Radio Łódź” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, w dniu 2 września 2020 roku została zawarta Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

Wezwania do złożenia dokumentów akcji

  1. Pierwsze wezwanie (24 września 2020)
  2. Drugie wezwanie (9 października 2020)
  3. Trzecie wezwanie (26 października 2020)
  4. Czwarte wezwanie (17 listopada 2020)
  5. Piąte wezwanie (3 grudnia 2020)

 

Opublikował(a): Jarosław Kosmatka

Ostatnia zmiana:

Witaz ponownie!

Zaloguj się poniżej do swojego konta

Przypomnij hasło

Please enter your username or email address to reset your password.

Dodaj nową listę

Skip to content
P