Informacje ogólne o spółce

 1. Firma, pod którą działa Spółka brzmi następująco: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Łodzi ,,Radio Łódź” Spółka Akcyjna w likwidacji
 2. Spółka może używać skrótu firmy, który brzmi następująco: „Radio Łódź” SA w likwidacji
 3. Siedziba Spółki:
  • kraj: POLSKA
  • województwo: ŁÓDZKIE
  • powiat: M. ŁÓDŹ; gmina: M. ŁÓDŹ
  • miejscowość: ŁÓDŹ
 4. Adres Spółki, nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej:
  • 90-146 Łódź, ul. G. Narutowicza 130
  • tel.: centrala (48) 42 675-38-00; sekretariat (48) 42 675-38-15;
  • adres poczty elektronicznej: sekretariat@radiolodz.pl
 5. Założyciel Spółki: Skarb Państwa
 6. Kapitał zakładowy: kapitał wynosi 942.300 zł, kapitał wpłacony w całości. Kapitał zakładowy dzieli się na 9.423 akcje imienne o wartości nominalnej 100 zł każda. Wszystkie akcje zostały objęte przez Skarb Państwa. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty gotówką w wysokości 41.800 zł, co stanowi 418 akcji oraz wkładem niepieniężnym o wartości 900.500 zł, co stanowi 9.005 akcji.
 7. Oznaczenie formy prawnej: spółka akcyjna
 8. Rejestracja Spółki: Spółka “Radio Łódź” S.A. została zarejestrowana w dniu 01.10.1993 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Łodzi XXI Wydział Gospodarczy Rejestrowy oraz wpisana do księgi rejestrowej B-4729, aktualnie (zgodnie z obowiązującymi przepisami) jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi; XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144209.
 9. REGON: 470791055
 10. NIP: 725 00 32 743
 11. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 805, wraz z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, wraz z późn. zm.), ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 929 wraz z późn. zm.) oraz Statutu Spółki.

Opublikował(a): Jarosław Kosmatka

Ostatnia zmiana:

Witaz ponownie!

Zaloguj się poniżej do swojego konta

Przypomnij hasło

Please enter your username or email address to reset your password.

Dodaj nową listę

Skip to content
P